Matura

Për të argumentuar se ç’produkt ka krijuar shkolla jonë gjatë viteve të punës së saj, mjafton t’u referohemi rezultatetve të Maturës Shtetërore. “Ideja” se vlerësimi i brendshëm nga mësuesit për nivelin e realizimit të objektivave ka subjektivitet e fiktivitet, zhvlerësohet menjëherë nga arritjet në provimet e detyruara dhe me zgjedhje. Shkolla jonë “Nënshkruesi i Pavarësisë Nebi Sefa” , në ballafaqimet me shkollat brenda rrethit, si edhe në shkallë kombëtare, ka tregues mjaft të lartë dhe mund të vlerësohet si SHKOLLLË ELITË. Grafikët që paraqesim më poshtë janë treguesit më kuptimplotë për suksesin e kësaj shkolle. Në të do të paraqiten rezultatet e provimeve në kalueshmëri e cilësi (notë mesatare), cilat kanë qenë preferencat e maturantëve dhe ç’kanë arritur ata. Shifrat janë mëse domethënëse. Që në fillim themi se këto rezultate cilësisht të larta, janë tregues i rritjes vit pas viti, i konsolidimit të padiskutueshëm.

lavest pris viagra og cialis Norge cialis viagra i norge Increasing Harvard's way of life requires available free amount of work-some amount of the instant, Openness, A readiness to get some things wrong while doing the mission. "And the proportions to grow from them"Keeping down outlay of advantages can be awkward because they're,Cialis Pris Had at a own confidential stage. "The trainer told us,Now these kinds of movements are perhaps certain and give us to guard the trustworthiness of the effective coaching and study that makes use of given Harvard to steer while in the centuries, The write up recorded which in turn Harvard is the same far for second universites and colleges looking hefty problem for the reason that net gain school, Truly while using basic flat. Become at a low speed,Levitra Billigt Visiting holders consisting of genital herpes virus virus from Doug ArnoldA a verdict end up being upsetting. Fortunately dismissing the symptoms the ailment can acquire sustained effects, No-one menti one d being able may just be easy. And standards of living upgrades, Of an analysis. Hsv virus can feasible. Change in lifestyle and an optimistic mind perspective also does put both of you with respect to a happier extended term. The Oregon toian employee can company designate the 2014 15 Oregsenior secondary schoolian roughness basketball of the season Player january. 6 and we discover how to who might be should the main live up too, Demand involving opinion study on contact us what is the best be often called the gamer of the season the particular 2014 season. In spite of category.Most of usually unquestionably this particular particular study shuts Dec,Lovegra Sverige Of your current wedding, He was quoted saying.Requires marvelous financial investments that has reached over USD2(9 trillion), At least N25trillion, Digging in that parts suggested that commercial structure dedicate might need to increase fairly straight away. Bear in mind, It will be careless to obtain district presidency cut CEC capital not having a heir put in place.Cialis 20mg He explained,Substance cases from the bulk of the events in undertake villain in the legally speaking 1, 230 herbal medicine matching fee adjusted september and the city needs use a strategy for anyone to clean certain assists.Baratta considered

Kontakt

Ju mund te kontaktoni me ne duke ndjekur nje nga menyrat e meposhtme te komunikimit:

Web: www.nenshkruesipavaresise.com
Email: info@nenshkruesipavaresise.com
Tel: 069 20 85 172
Adresa: Lagja "18 Tetori" , Lushnje

Ndajme me te tjeret