Sporti

Shkolla jonë u krijon kushte optimale nxënësve për të zhvilluar aftësitë dhe pasionin për sportin. Mjedisi sportiv është më se i përshtatshëm për jetën e gjallë dhe efektive në fushën e dashur për nxënësit. Rregullisht zhvillohen veprimtari ndërmjet klasave të cilat plotësojnë shtysat dhe interesat e vetë nxënësve. Edhe përfaqësimi me shkollat e tjera ka qenë gjithnjë pozitiv. Për në mjedisin sportiv shkolla jonë siguron transportin dhe kujdesin shendetësor.

Kontakt

Ju mund te kontaktoni me ne duke ndjekur nje nga menyrat e meposhtme te komunikimit:

Web: www.nenshkruesipavaresise.com
Email: info@nenshkruesipavaresise.com
Tel: 069 20 85 172
Adresa: Lagja "18 Tetori" , Lushnje

Ndajme me te tjeret